Нестандартни цветни заварки

В тази категория се разбират всички видове изделия от цветни метали. Стойки з телевизори, за огледала. Всякакви видове парапети и паравани. Както и изделия за хранително вкусови заведения. Нестандартни заварки на леки, лекотоврни и тежкотоварни автомобили. Както и на мотоциклети. Предлагаме изграждане и на инсталации за дестилация.

  Последни проекти